top of page

PORTOFOLIU SELECTIV -

EXPERTIZARE, PROIECTARE

CONSULTANTA

BISERICA SF. DUMITRU, SAT. VICOLENI, JUD. BOTOSANI

 

ELABORARE EXPERTIZA TEHNICA SI PROIECTARE FAZA PT+DE IN VEDEREA CONSOLIDARII

DESCRIERE OBIECTIV

Construita intre anii 1941-1942. Fundatii continue din beton simplu. Pereti din zidarie de caramida plina, cupole din zidarie si lemn, turla octogonica peste naos, cu baza cilindrica ce descarca pe 4 arce prin intermediul unor grinzi din beton, slab armate.

Degradari principale: fracturi in-bloc, intre pronaos - naos - altar, ca urmare a diferentei de masa si a rezistentei slabe a zidariei; fisuri la nivelul cupolelor. 

DESCRIERE SOLUTIE DE INTERVENTIE
Prin elaborarea Expertizei Tehnice, s-au incadrat constructia in clase de risc seismic si s-a stabilit solutia de interventie necesara. Proiectare la faza DTAC si PT+DE a constat in detalierea solutiilor de consolidare astfel:

 • Consolidari la nivelul fundatiilor

 • Injectari si reteseri la nivelul peretilor din zidarie

 • Executie de samburi din beton armat, inglobati in peretii existenti

 • Realizarea unei retele de centuri si grinzi la nivelul coronamentului peretilor navei si la baza cilindrica a turlei

 • Refacerea cupolelor

 • Refacerea sarpantei din lemn

IMOBILE C1 - HALA DE PRODUCTIE SI C6 - DEPOZIT PRODUSE FINITE, MUN. IASI

 

ELABORARE EXPERTIZA TEHNICA IN VEDEREA SCHIMBARII DE DESTINATIE

DESCRIERE OBIECTIV

Cele doua corpuri de cladire fac parte din fosta Fabrica de confectii Iasi, fiind executate la finalul anilor 1980, in solutie de elemente prefabricate din beton armat (stalpi, grinzi si plansee) si fundatii monolite sub forma de talpi continue. Expertiza tehnica a fost elaborata in vederea schimbarii destinatiei. 

DESCRIERE ACTIVITATI DE EXPERTIZARE
Elaborarea expertizei tehnice, cerinta A Rezistenta mecanica si stabilitate, a constat in parcurgerea urmatoarelor etape specifice:

 • Relevarea situatiei existente si analizarea solutiilor propuse in cadrul schimbarii de destinatie

 • Analizarea cartii tehnice, efectuarea de sondaje si incercari nedistructive in vederea identificarii proprietatilor elementelor structurale: determinarea rezistentei betonului la compresiune prin metode nedistructive, identificarea caracteristicilor de armare, determinarea adancimii de carbonatare a betonului

 • Elaborarea releveelor de degradari

 • Analiza calitativa si cantitativa a situatiei existente si incadrarea in clase de risc seismic

 • Proiectarea si detalierea solutiilor de interventie, conform situatiei propuse, in vederea cresterii gradelor de asigurare structurala

DECANTOR LAMELAR DIN CADRUL UZINEI DE APA TG. MURES

 

ELABORARE EXPERTIZA TEHNICA IN VEDEREA EVALUARII SEISMICE SI EFECTUARE REPARATII

DESCRIERE OBIECTIV

Decantorul face parte din cadrul complexului Uzinei de Apa a orasului Tg. Mures, fiind executat in anul 2005. Expertiza tehnica a fost efectuata in vederea evaluarii seismice, analizarii starii tehnice si stabilirii deciziei de interventie

DESCRIERE ACTIVITATI DE EXPERTIZARE
Elaborarea expertizei tehnice, cerinta A Rezistenta mecanica si stabilitate, a constat in parcurgerea urmatoarelor etape specifice:

 • Evaluarea starii tehnice si analiza comparativa a starii de degradate comparativ cu fazele anterioare de interventii

 • Elaborare relevee ale degradarilor

 • Analiza calitativa si cantitativa a situatiei existente

 • Calcul seismic cf. P100

 • Calcul presiuni hidrodinamice impulsive si convective cf. SR EN 1998

 • Incadrarea in clase de risc seismic

 • Proiectarea si detalierea solutiilor de interventie, conform situatiei propuse, in vederea asigurarii cerintelor de rezistenta, stabilititate și etanseitate

STATII CFR PE RUTA POJORATA - SUCEAVA

 

ELABORARE EXPERTIZE TEHNICE IN VEDEREA EVALUARII SEISMICE SI EFECTUARE REPARATII

DESCRIERE OBIECTIV

Statiile CFR fac parte din linia de cale ferata Pojorata - Suceava. Expertizele tehnice au fost efectuate in vederea evaluarii seismice, analizarii starii tehnice si stabilirii deciziilor de interventie

DESCRIERE ACTIVITATI DE EXPERTIZARE
Elaborarea expertizei tehnice, cerinta A Rezistenta mecanica si stabilitate, a constat in parcurgerea urmatoarelor etape specifice:

 • Verificare RLV

 • Evaluarea starii tehnice și elaborarea releveelor de degradari

 • Prelevare probe de blocuri ceramice pentru incercari de laborator

 • Efectuare incercari de laborator nedistructive privind determinarea clasei de rezistenta a betoanelor

 • Analiza calitativa si cantitativa a situatiei existente

 • Calcul seismic cf. P100

 • Incadrarea in clase de risc seismic

 • Proiectarea si detalierea solutiilor de interventie, conform situatiei propuse, in vederea asigurarii cerintelor de rezistenta, stabilititate și durabilitate

LOCUINTA MULTIFAMILIALA (CVADRUPLEX), MUN. IASI

PROIECTARE STRUCTURALA FAZA DTAC SI PT+DE

DESCRIERE OBIECTIV

Locuinta multi familiala, tip cvadruplex:

 • Infrastructura din grinzi de fundare

 • Suprastructura din cadre de beton armat dispuse ortogonal

 • Sarpanta din lemn

 • 310 mp utili, regim de intaltime P+E+Pod tehnic

MONTARE REZERVOARE SUBTERANE LA STATIE DE DISTRIBUTIE CARBURANTI, JUD. IASI

 

EXPERTIZA TEHNICA, PROIECTARE STRUCTURALA FAZA DTAC SI PT+DE, PROIECT DE URMARIRE SPECIALA

DESCRIERE OBIECTIV

Statie de distributie a carburantului la care s-a propus montarea unui rezervor subteran suplimentar. Avanad in vedere conditiile de amplasament, cu vecinatati foarte apropiate, si faptul ca functionarea obiectivului nu putea fi sistata pe parcursul executiei, s-a optat pentru proiectarea unui cheson poligonal din beton armat, compus din doua tronsoane, si coborarea treptata a acestuia astfel incat sa fie creat spatiul necesar montarii rezervorului ingropat. Monitorizarea procesului de coborare a chesonului a fost tratata prin elaborarea unui proiect de urmarire speciala a comportarii in timp.

PENSIUNE TURISTICA,  JUD. GALATI

PROIECTARE STRUCTURALA FAZA PT+DE

DESCRIERE OBIECTIV

Pensiune turistica cu spatii de cazare si restaurant:

 • Infrastructura din grinzi de fundare continue

 • Suprastructura din cadre de beton armat

 • Sarpanta din lemn

 • Regim de inaltime D+P+E+M 

LOCUINTA UNIFAMILIALA, JUD. IASI

PROIECTARE STRUCTURALA FAZA DTAC SI PT+DE

 

DESCRIERE OBIECTIV

Cladire unifamiliala:

 • Infrastructura din grinzi continue sub peretii portanti

 • Suprastructura din zidarie confinata cu stalpisori, planseu din beton armat

 • Sarpanta din lemn

 • Regim de inaltime P+Pod Tehnic 

LOCUINTA INDIVIDUALA, JUD. IASI

ELABORARE EXPERTIZA TEHNICA IN VEDEREA INTRARII IN LEGALITATE

 

DESCRIERE OBIECTIV

Locuinta individuala, regim de inaltime P+E, aflata in curs de executie.  

DESCRIERE ACTIVITATI DE EXPERTIZARE
Elaborarea expertizei tehnice, cerinta A Rezistenta mecanica si stabilitate, a fost neceara in vederea stabilirii si fundamentarii calitatii si conformitatii lucrarilor efectuate. Etapele au constat in:

 • Analiza carte tenhnica existenta

 • Efectuare de relevee si sondaje la elementele structurale ale infrastructurii

 • Efectuare de incerci de laborator tip nedistructiv in vederea stabilirii rezistentei la compresiune a betonului si a caracteristicilor de armare (fundatii, stalpi, grinzi si placa)

 • Analiza calitativa si cantitativa a situatiei existente

COMPLEX REZIDENTIAL TATARASI PANORAMA, MUN. IASI

DIRIGENTIE DE SANTIER

 

DESCRIERE OBIECTIV

 • Complex rezidential compus din 4 blocuri (C1, C2, C3, C4) cu regim de inaltime D+P+3E

 • Infrastructura din radier general de beton armat, pe perna din argila compactata

 • Suprastructura din cadre lamelare de beton armat, plansee din beton armat

 • Terasa necirculabila

bottom of page