top of page

EXPERTIZARE

PROIECTARE

CONSULTANTA

Servicii de expertizare

ELABORARE EXPERTIZE TEHNICE 

CERINTA A - REZISTENTA MECANICA SI STABILITATE

la cladiri cu structura din

BETON si

BETON ARMAT

ZIDARIE sau 

MIXTE

METAL sau

LEMN

MONUMENTE ISTORICE

functiuni si destinatii variate

REZIDENTIALE

UNI/MULTIFAMILIALE

OFFICE &

RETAIL

CULTURALE &

INVATAMANT

INDUSTRIALE &

AGROZOOTEHNICE

in vederea lucrarilor de

CONSOLIDARE / DEMOLARE

EXTINDERE / SUPRAINALTARE

SCHIMBARE DE DESTINATIE

INTRARE IN LEGALITATE

Servicii de proiectare

PROIECTARE COMPLETA

 SPECIALITATEA REZISTENTA

functiuni si destinatii variate

REZIDENTIALE

UNI/MULTIFAMILIALE

OFFICE &

RETAIL

CULTURALE &

INVATAMANT

INDUSTRIALE &

AGROZOOTEHNICE

pentru fazele de proiect

STUDIU DE

FEZABILITATE

D.T.A.C.

D.T.A.D.

P.T. + D.E.

AS BUILT

ASISTENTA

TEHNICA

la investitii ce vizeaza

CONSTRUCTII NOI

 CONSTRUCTII EXISTENTE

MONUMENTE ISTORICE

DEMOLARI TOTALE sau PARTIALE

Servicii de consultanta

DIRIGENTIE DE SANTIER

DOMENIUL 1 - CONSOLIDARE SI RESTAURARE MONUMENTE ISTORICE

TOATE CATEGORIILE DE IMPORTANTA

DOMENIUL 2 - CONSTRUCTII CIVILE INDUSTRIALE SI AGRICOLE

CATEGORII DE IMPORTANTA B, C, D

bottom of page