top of page

EXPERTIZARE

PROIECTARE

CONSULTANTA

Servicii de expertizare

ELABORARE EXPERTIZE TEHNICE 

CERINTA A - REZISTENTA MECANICA SI STABILITATE

la cladiri cu structura din

BETON si

BETON ARMAT

ZIDARIE sau 

MIXTE

METAL sau

LEMN

MONUMENTE ISTORICE

functiuni si destinatii variate

REZIDENTIALE

UNI/MULTIFAMILIALE

OFFICE &

RETAIL

CULTURALE &

INVATAMANT

INDUSTRIALE &

AGROZOOTEHNICE

in vederea lucrarilor de

CONSOLIDARE / DEMOLARE

EXTINDERE / SUPRAINALTARE

SCHIMBARE DE DESTINATIE

INTRARE IN LEGALITATE

Servicii de proiectare

PROIECTARE COMPLETA

 SPECIALITATEA REZISTENTA

functiuni si destinatii variate

REZIDENTIALE

UNI/MULTIFAMILIALE

OFFICE &

RETAIL

CULTURALE &

INVATAMANT

INDUSTRIALE &

AGROZOOTEHNICE

pentru fazele de proiect

STUDIU DE

FEZABILITATE

D.T.A.C.

D.T.A.D.

P.T. + D.E.

AS BUILT

ASISTENTA

TEHNICA

la investitii ce vizeaza

CONSTRUCTII NOI

 CONSTRUCTII EXISTENTE

MONUMENTE ISTORICE

DEMOLARI TOTALE sau PARTIALE

Servicii de consultanta

DIRIGENTIE DE SANTIER SI RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUTIA

CONSOLIDARE SI RESTAURARE MONUMENTE ISTORICE
TOATE CATEGORIILE DE IMPORTANTA

CONSTRUCTII CIVILE INDUSTRIALE SI AGRICOLE
CATEGORII DE IMPORTANTA A, B, C, D

CONSTRUCTII EDILITARE SI DE GOSPODARIRE COMUNALA

bottom of page